Den Bitcoin (BTC) pris bröt slutligen ut från $ 15.800 motståndsområdet och nådde en topp på nästan $ 16.500.

Även om en kortsiktig minskning kan inträffa för att validera området som stöd, ser det inte ut som BTC har nått en topp ännu.

Bitcoin bryter ut

Bitcoin-priset hade handlats under motståndsområdet $ 15.800 sedan den 5. november. Efter att ha skapat en stigande triangel kunde priset äntligen bryta ut igår och nådde högst 16 494 $ innan det sjönk något.

Området 15 800 dollar kommer sannolikt att fungera som stöd och sammanfaller också med en stigande stödlinje.

På kort sikt har BTC börjat visa svaghet. Efter att ha skapat två baisse uppslukande ljusstakar har priset skapat ett kvällsstjärnmönster , som normalt betraktas som ett baisseartat vändningsmönster.

Därför är det möjligt att priset kommer att spåras för att validera området $ 15 800 som stöd, tillsammans med den stigande supportlinjen, innan det så småningom går högre.

Trots breakout har den dagliga trenden börjat visa svaghet i form av den betydande baisseartade avvikelsen i RSI, som också ligger i överköpt territorium.

Men varken MACD eller Stokastisk oscillator visar någon svaghet

Dessutom har priset nått 0,786 Fib-motståndsnivå på $ 16,140 vid mätning från 2017 års höga pris.

När man kombinerar detta med den baisseartade avvikelsen visar det att BTC sannolikt närmar sig toppen av sitt uppåtgående drag.

Om ökningen fortsätter finns nästa motståndsnivå på 17 264 dollar.